Het naturisme is een manier van leven in harmonie met de natuur, karakteristiek voor het uitoefenen van het naturisme in verenigingsverband, met als doel het bevorderen van respect voor zichzelf, respect voor anderen en hun omgeving.
(Handvest van het 14e congres van de Internationale Federatie van Naturisme)